Zasady Korzystania z zajęć w Dream Team

1. Kursy Pole Dance
 • Osoby korzystające z kart multisport, Fit Profit, Medicover Sport zobowiązane są do wpłaty kaucji w wysokości 100 zł w celu rezerwacji miejsca na Kursie. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić do godziny 15:00 w dniu zajęć i odrobić ją w trakcie trwania kursu na innych zajęciach . Za każdą niezgłoszoną / nieodrobioną nieobecność z kaucji pobierane jest 20 zł.
 • Osoby posiadające wykupiony Kurs Pole Dance – nieobecność na zajęciach zgłaszamy do godziny 15 w dniu zajęć. Zgłoszone nieobecności można odrobić na innych zajęciach z aktualnego grafiku w trakcie trwania kursu.
 • Niezgłoszone nieobecności na zajęciach przepadają.

 • Nieobecności na sobotnich kursach zgłaszamy najpóźniej do godziny 20:00 w piątek.

 • Na kursach Pole Dance są grupy do 15 osób.

2. Zajęcia Otwarte
 • Osoby korzystające z kart multisport, Fit Profit, Medicover Sport zobowiązane są do wpłaty kaucji w wysokości 40 zł w celu rezerwacji miejsca na zajęciach. Rezerwacje odwołujemy najpóźniej do 15:00 w dniu zajęć w przypadku zajęć od godziny 17:00, lub do godziny 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia w przypadku zajęć przed godziną 17. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wymaganym terminie kaucja przepada i należy ją ponownie wpłacić, aby zarezerwować miejsce na kolejne zajęcia.
 • Osoby posiadające karnety na 4 lub 8 wejść. W przypadku nie odwołania rezerwacji w wymaganym terminie zostanie skreślone wejście z karnetu.

 • Osoby korzystające z karnetów Open – w przypadku nie odwołania rezerwacji w wymaganym terminie i nie pojawienia się na zajęciach 3 razy w ciągu trwania karnetu zobowiązane są wpłacić kaucję w wysokości 40 zł aby
  zarezerwować miejsce na kolejne zajęcia. W przypadku kolejnego nie odwołania rezerwacji w terminie kaucja przepada i należy ją ponownie wpłacić.
 • Na zajęciach otwartych (Aerial , Pole Dance poza kursami ) przypadają dwie osoby ćwiczące na jeden sprzęt Aerial.