Zasady Korzystania z zajęć w Dream Team

1. Kursy Pole Dance
  • Osoby korzystające z kart multisport, Fit Profit, Ok System zobowiązane sądo wpłaty kaucji w wysokości 100 zł w celu rezerwacji miejsca na Kursie. Nieobecność na zajęciach należy zgłosić do godziny 15:00 w dniu zajęć i odrobić ją w trakcie trwania kursu na innych zajęciach Pole Dance. Za każdą niezgłoszoną / nieodrobioną nieobecność z kaucji pobierane jest 20 zł. Na kursie można zgłosić maksymalnie 3 nieobecności. W przypadku kolejnej nieobecności na zajęciach uczestnik zostaje wykreślony z kursu, kaucja przepada w całości.
  • Osoby posiadające wykupiony Kurs Pole Dance – niebecność na zajęciach zgłaszamy do godziny 15 w dniu zajęć. Zgłoszone nieobecnośći można odrobić na innych zajęciach Pole Dance z aktualnego grafiku w trakcie trwania kursu. Niezgłoszone nieobecności na zajęciach przepadają
2. Zajęcia Otwarte
  • Osoby korzystające z kart multisport, Fit Profit, Ok System zobowiązane są do wpłaty kaucji w wysokości 35 zł w celu rezerwacji miejsca na zajęciach. Rezerwacje odwołujemy najpóźniej do 15:00 w dniu zajęć w przypadku zajęć po godzinie 17:00, lub do godziny 22:00 dnia poprzedzającego zajęcia w przypadku zajęć przed godziną 17. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wymaganym terminie kaucja przepada i należy ją ponownie wpłacić, aby
    zarezerwować miejsca na kolejne zajęcia.
  • Osoby posiadające karnety na 4 lub 8 wejść. W przypadku nie odwołania rezerwacji w wymaganym terminie zostanie skreślone wejście z karnetu. Osoby korzystające z karnetów Open – w przypadku nie odwołania rezerwacji w wymaganym terminie i nie pojawienia się na zajęciach 3 razy w ciągu trwania karnetu zobowiązane są wpłacić kaucję w wysokości 35 zł aby zarezerwować miejsce na kolejne zajęcia. W przypadku kolejnego nie odwołania rezerwacji w terminie kaucja przepada i należy ją ponownie wpłacić.